Stanje na računu

  • Provjera stanja potrošnje za pretplatnike  
  • Provjera stanja potrošnje za korisnike bonova 
  • Nadoplata računa na bonove

Stanje svog računa možeš saznati slanjem poruke sadržaja STANJE na broj 13880. 

Stanje svog računa kao i stanje bonus kuna, u bilo kojem trenutku, možeš provjeriti i putem korisničkog portala Moj Tele2.

Stanje i valjanost svog računa na bonove također možeš provjeriti i na način da utipkaš *130# i pritisneš tipku za poziv. Ukoliko su ti dodijeljene bonus kune njihovo stanje možeš provjeriti biranjem kombinacije *150*5# i pritiskom tipke za poziv.
Nadoplata računa na bonove nikad nije bila jednostavnija! 

Račun na bonove možeš nadoplatiti bonovima Petnaestica (cijena 16,50 kn), Dvadesetpetica (cijena 27,50 kn), Pedesetica (cijena 55 kn), Stotica (cijena 110 kn) i Dvjestotica (cijena 220 kn) ili Četiristotica (cijena 440 kn). U cijenu je uključena Naknada za pristup mreži koja iznosi 10% od cijene bona.  

Račun možeš nadoplatiti bonom s aktivacijskim kodom utipkavanjem sljedeće kombinacije:
*131*13-znamenkasti broj s bona# i pritiskom tipke za poziv.

Osim bonovima s aktivacijskim kodom, Tele2 račun na bonove možeš nadoplatiti i e-bonovima putem usluge Kupi bon, putem portala Moj Tele2, SMS nadoplatom uslugom SMS sponzor i na Tele prodajnim mjestima.