Planirani građevinski radovi

Sukladno članku 8. Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, Tele2 objavljuje podatke o planiranim građevinskim radovima koji se odnose na fizičku infrastrukturu i za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevinska dozvola. Pristup podacima je moguć registriranim korisnicima (operatorima javne komunikacijske mreže). 

Prijava


Prijava