Izračun naknade za prijevremeni raskid ugovoraMolimo Vas ispunite sve potrebne podatke. U polje Komentar unesite Vaš zahtjev i navedite broj/brojeve na koji/e se odnosi Vaš upit za izračun naknade za prijevremeni raskid, a u polje dokumenti priložite potrebnu dokumentaciju.

Obavezna dokumentacija za privatne pretplatnike:
- preslika obje strane osobne iskaznice

Obavezna dokumentacija za poslovne korisnike:
- pisani zahtjev koji treba biti pečatiran i vlastoručno potpisan od strane ovlaštene osobe
- preslika obje strane osobne iskaznice ovlaštene osobe

Navedene podatke ćemo koristiti isključivo za rješavanje Vašeg upita te se neće koristiti u drugu svrhu.

Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2
Imate prigovor?